top of page
Søk

QEEG - Et bilde av din personlige hjerneaktivitet


Med QEEG får hjelp til å finne den rette behandlingen som passer akkurat til deg!


QEEG står for Kvantitativ Elektroencefalogram. QEEG fungerer som en avfotografering av din personlige hjerneaktivitet når den sammenlignes med andres hjerneaktivitet. Dette illustreres i egne hjernekart som viser aktivitet av ulike frekvenser over hele korteks, hjernens øvre lag. Dette gir et godt grunnlag til å utnytte nevrofeedback-trening spesifikt i forhold til den enkeltes hjerneaktivitet og utfordringer. Det kan og være et grunnlag til å måle endringer basert på andre helsemessige intervensjoner. Balkebyklinikken tilbyr nå QEEG som en del av vårt behandlingstilbud. QEEG utføres av nevropsykolog Pål Jakob Walstad.

Under en QEEG-registrering brukes en EEG-hette som måler aktiviteten i 19 punkter over hjernen, både under hvile og aktivitet. I punktene brukes elektrogel for å kunne registrere hjernens elektriske aktivitet. Registreringen tar om lag 20 min, men det trengs tid for montering og forberedelse. For klienten er det viktig at man vasker håret den dagen man kommer, og ikke benytter seg av balsam eller andre hårprodukter, da det kan forstyrre signalet som skal registreres. Det kan være lurt å ta med seg ett eget rent håndkle for å vaske seg i etterkant.

QEEG-filen sendes til analyse av ekspert i feltet. Det er HBimed som gjennomfører analysene for oss. Les mer om HBimed her: https://www.hbimed.com/hbi-database/why-biomarkers/. Vi sender datafilen til HBimed sammen med aktuelle kartleggingsskjema. Analysen betales separat av klienten og koster 300 Euro excl. VAT. Når betalingen er gjennomført, settes det opp tilbakemeldingsmøte når vi mottar ferdig rapport. Utover prisen for analyse har vi denne høsten et tilbud som er på 1200,- nkr for QEEG-registreringen og tilbakemeldingen, slik at prisen totalt sett vil være rundt 4500,- nkr.

BALKEBYKLINIKKEN

1 233 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page