top of page

Hvordan melk og gluten kan påvirke oppførselen din

Julia Schreiner Benito

Exorphin Peptides in Urine with HPLC-MS/MS Detection

Dag Tveiten mfl. 

Psykisk syk av korn og melk? Spis steinalderkost!

Helsemagasinet 

Peptides and Exorphins in the Autism Spectrum

Dag Tveiten mfl. 

Peptides’ role in autism with emphasis on exorphins

Karl L. Reichelt mfl.

Kosthold veiledning

Mange mennesker som sliter med nevrologiske plager eller atferd- og konsentrasjonsproblematikk lider av det vi kaller protein-intoleranse. Dette kan avdekkes i en enkel urinprøve. Det handler om proteiner i melk (kasein), og gluten (glutenprotein) som finnes i en del kornslag.

Tilførsel av gode tarmbakterier kan virke gunstig i de tilfellene der mat-intoleranse og eller proteinintoleranse er til stede. Slike tilstander påvirker tarmens opptaksevne og permeabilitet (gjennomtrengning).

Fettsyrer;
Det begynner å bli en kjent sak at flerumettede fettsyrer støtter hjernens utvikling og kan virke gunstig på mange funksjoner i kroppen forøvrig. I flere tilfeller ser vi at dette i seg selv kan virke konsentrasjonsfremmende og til en viss grad beroligende.

 

Vitaminer og mineraler;
Kan ha effekt hos personer hvor hjernens og kroppens biokjemiske tilstand ikke er i balanse. Dette må tilpasses individuelt ut i fra den enkeltes tilstand. Eksempelvis kan dette gjelde vitamin B6, sink og magnesium som alle kan bidra til bedret stemningsleie, redusere fysisk og psykisk uro og styrke konsentrasjonen.

bottom of page