top of page

QEEG - Quantitative EEG 

Et bilde av din personlige hjerneaktivitet

QEEG står for Kvantitativ Elektroencefalogram. QEEG fungerer som en avfotografering av din personlige hjerneaktivitet når den sammenlignes med andres hjerneaktivitet. Dette illustreres i egne hjernekart som viser aktivitet av ulike frekvenser over hele korteks, hjernens øvre lag. Dette gir et godt grunnlag til å utnytte nevrofeedback-trening spesifikt i forhold til den enkeltes hjerneaktivitet og utfordringer. Det kan og være et grunnlag til å måle endringer basert på andre helsemessige intervensjoner. QEEG er en del av vårt behandlingstilbud og utføres av nevropsykolog Pål Jakob Walstad. 

 

Under en QEEG-registrering brukes en EEG-hette som måler aktiviteten i 19 punkter over hjernen, både under hvile og aktivitet. I punktene brukes elektrogel for å kunne registrere hjernens elektriske aktivitet. Registreringen tar om lag 20 min, men det trengs tid for montering og forberedelse. For klienten er det viktig at man vasker håret den dagen man kommer, og ikke benytter seg av balsam eller andre hårprodukter, da det kan forstyrre signalet som skal registreres. Det kan være lurt å ta med seg ett eget rent håndkle for å vaske seg i etterkant.  

 

QEEG-filen sendes til analyse av ekspert i feltet. Det er HBimed som gjennomfører analysene for oss. Vi sender datafilen til HBimed sammen med aktuelle kartleggingsskjema. Les mer om HBimed her: https://www.hbimed.com/hbi-database/why-biomarkers/.

 

Prisen for QEEG innebærer 2 x oppmøte med konsultasjon/tilbakemelding og testing samt noe for- og etterarbeide. Når betalingen er gjennomført, settes det opp tilbakemeldingsmøte hvor vi mottar ferdig rapport og diskuterer denne.

Prisen for QEEG inklusive overnevnte er satt til kr. 5000,- (2021)

bottom of page