top of page

Terapeutiske samtaler

Samtaleterapi egner seg godt ved mange problemstillinger i livet. For eksempel i familien, i sammensatte familier, som par, ved problemstillinger med atferd- og konsentrasjon på skolen eller problemstillinger rundt samspill på jobben eller i andre relasjoner.

 

Et positivt samspill i nære relasjoner gir oss flere muligheter til å lykkes med det vi ønsker å oppnå enten det er på skolen eller jobben eller innad i familien. Vi har tro på at foreldrenes eller ste-foreldrenes opplevelse av å mestre foreldrerollen kan bidra til at barn føler seg sett og får bedre forutsetninger for den gode trygge følelsen som kan gjøre livet og utfordringene enklere.

 

Målet for disse samtalene er å hjelpe enkeltpersoner eller familier til et enklere og mer fruktbart samspill. Dette kan gjøres ved å stille spørsmål som kan vekke til live de grunnleggende ressursene vi bærer i oss om vår egen identitet og styrke. Ved å lede samtalen inn på et spor hvor den enkelte kan oppdage seg selv i et nytt og sterkere lys.

 

I familier hvor noen sliter med atferd- eller konsentrasjons-forstyrrelser kan det lett danne seg uheldige mønstre som bidrar til å forsterke problemstillingen. Hjemmet skal ideelt sett være vår trygge havn og ikke en arena hvor våre individuelle problemer tilspisses og forsterkes. I samspillet med skolen og samfunnet for øvrig kan det oppstå problemstillinger rundt forventninger som ikke samsvarer med  foreldrenes forventninger og hvordan de ser på barnets utvikling. Her kan det også dukke opp medisinske spørsmål som kan være vanskelig å være enige om.

 

Der det viser seg å være et behov vil samtaler med foresatte, eventuellt samtaler med barn og foresatte inngå i vårt tilbud. Vi tar i mot par, familier og enkeltindivider til slike samtaler.

bottom of page