top of page

Nevrofeedback/Hjernetrening

Nevrofeedback kan bidra til å bedre konsentrasjonsevnen, virke balanserende på hjernens funksjon og gi økt tilstedeværelse. Man kan oppnå større ro, et mer balansert humør og bedre evne til impulskontroll. Nevrofeedback er også en velkjent metode når det gjelder behandling av lese- og skrivevansker og søvnproblematikk. Det festes elektroder på hodet og konsentrasjonen gjør jobben. Det er som regel behov for å starte med 20 behandlinger, med en hyppighet på en til to ganger ukentlig for at behandingen skal oppnå best mulig effekt.

 

Man kan se på nevrofeedback som en treningsøvelse for hjernen. På samme måte som kroppen har nytte av trening for å bli sterkere og mer fleksibel, kan hjernetrimøvelser trene opp nervebanene slik at hjernen fungerer bedre på flere forskjellige områder.

 

Hvordan foregår nevrofeedback-behandlingen?

En konsultasjonen innebærer at det festes elektroder på pasientens hode for å observere hjernebølgeaktiviteten. Det benyttes spesielle dataprogrammer som viser pasientens EEG (elektroencefalogram) gjennom et spill, en film eller grafikk på dataskjermen. Ved å synliggjøre EEG på denne måten kan man påvirke tanke- og handlingsmønstre i hjernen ved at man skaper endringer i nervesystemet og i ulike kroppsprosesser. Hjernen lærer å fungere bedre, og når den først har lært dette vil den fortsette å kunne benytte sin nye kapasitet og dermed forsterkes den gode effekten.

bottom of page