top of page
Søk

Hva er Nevrofeedback?

Man kan se på nevrofeedback som en trenings-øvelse for hjernen. På samme måte som kroppen har nytte av trening for å bli sterkere og mer fleksibel, kan hjernetrimøvelser trene opp nervebanene slik at hjernen fungerer bedre på flere forskjellige områder.


Hvordan foregår nevrofeedback-behandlingen?

Ved konsultasjonen blir elektroder festet på pasientens hode for å observere hjernebølgeaktiviteten. Man bruker spesielle dataprogrammer som viser pasientens EEG (elektroencefalogram) som et spill eller grafikk på dataskjermen. Ved å synliggjøre EEG på denne måten kan man påvirke tanke- og handlingsmønstre i hjernen ved at man skaper endringer i nervesystemet og i ulike kroppsprosesser. Hjernen lærer å fungere bedre, og når den først har lært dette vil den fortsette å kunne benytte sin nye kapasitet og dermed forsterkes den gode effekten.


Forskning på ADHD

I en studie fra 2009 gjort på barn med ADHD-diagnose forteller resultatene at nevrofeedback ga bedring i ADHD symptomer. Begge typer behandling som ble benyttet i studien, både NF (nevrofeedback) og oppmerksomhetstrening, førte til reduserte ADHD-symptomer bedømt ut fra foreldrenes skåringsskjemaer, men NF ga signifikant større symptomreduksjon.

Mer om nevrofeedback og forskning finner du her: http://www.eeginfo.com/research/ http://www.ntr.no/html/hva_er_neurofeedback-.html

593 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page